ตั้งแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2530 จวบจนปัจจุบันที่ได้เจริญเติบโตเป็นบริษัทที่มีมูลค่าหลายพันล้านบาท การเจริญเติบโตนี้ไม่ได้มาด้วยความบังเอิญ แต่เป็นความสำเร็จจากความทุ่มเทของสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดของเรา ซึ่งคือทรัพยากรบุคคล การขยายตัวอย่างรวดเร็วนี้ ถูกขับเคลื่อนโดยบุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนอย่างเชี่ยวชาญ มีประสิทธิภาพ และมีความสามารถ นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเรานั้น มุ่งเน้นที่การปฏิบัติการอย่างปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยเน้นที่การป้องกันและแก้ไขปัญหา สำหรับการบริหารโครงการนั้น เราได้จัดการฝึกอบรม เช่น การร่วมมือในการทำงานเพื่อลดต้นทุน และการบำรุงรักษาด้านผลผลิต รวมถึงการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ หากคุณพร้อมสำหรับความท้าทาย และต้องการเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โปรดติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลของเรา

หากท่านมีความประสงค์จะฝากประวัติการทำงานและ/หรือใบสมัครงานสำหรับตำแหน่งงานในอนาคต คลิกที่นี่

คลิกเพื่อฝากประวัติการทำงาน