กรุงเทพมหานคร
ประเทศไทย

สำนักงานใหญ่

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
593/3 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง วังทองหลาง กรุงเทพ 10310 ประเทศไทย

+662 314 2150-52
+662 319 7301-02
info@btw.co.th

ชลบุรี
ประเทศไทย

โรงงานสัตหีบ

บริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เลขที่ 2002/1 หมู่ที่ 2 ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180

+66 33 047 167

ฉะเชิงเทรา
ประเทศไทย

โรงงานฉะเชิงเทรา

บริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เลขที่ 10/4 หมู่ที่ 10 ตำบลบางขวัญ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

+66 38-090793-5
+66 38-090796
bteng@bteng.com

  แบบฟอร์มการติดต่อ

ระบบได้ส่งข้อความให้คุณเรียบร้อยแล้วค่ะ
ระบบขัดข้องไม่สามารถส่งข้อความของคุณได้