นโยบายการใช้คุกกี้

1. คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่างๆ เช่น บันทึกข้อมูลการตั้งค่าภาษาในอุปกรณ์บนอุปกรณ์ของท่าน บันทึกสถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของท่าน เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานบริการที่ท่านชื่นชอบในรูปแบบไฟล์ โดยคุกกี้จะไม่ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่าน

2. ประโยชน์ของคุกกี้

คุกกี้จะบอกให้บริษัททราบว่าท่านเข้าใช้งานส่วนใดในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อที่บริษัทจะได้นำมาปรับใช้และมอบประสบการณ์การใช้บริการที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของท่านได้ นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของบริการด้วยคุกกี้จะช่วยให้ท่านเข้าถึงบริการด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

3. การใช้งานคุกกี้

เบราว์เซอร์ที่กำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์เหล่านี้จะได้รับคุกกี้จากเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อผู้ใช้งานเยี่ยมชมเว็บไซต์ใดๆ คุกกี้อาจจัดเก็บหรือดึงข้อมูลไว้บนเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งาน ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลนี้อาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ใช้งาน การกำหนดค่าหรืออุปกรณ์ของผู้ใช้งาน โดยปกติข้อมูลดังกล่าวจะไม่ระบุถึงตัวผู้ใช้งานโดยตรง แต่จะช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ และมีความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น

บริษัทเคารพสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานจึงสามารถเลือกที่จะไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้บางประเภทได้และเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นเหล่านี้ผ่านทางเบราว์เซอร์ได้ อย่างไรก็ตาม การปิดกั้นคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการที่บริษัทนำเสนอได้

4. การปฏิเสธและปิดการใช้งานของคุกกี้

สามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก www.allaboutcookies.org หรือ www.aboutcookies.org)

อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างบนเว็บไซต์ของบริษัท จำเป็นต้องมีการใช้คุกกี้ หากปิดการทำงานคุกกี้อาจทำให้ท่านใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดได้ไม่สมบูรณ์

5. ข้อตกลงผู้ใช้

บริษัทใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงการใช้งานเว็บไซต์ และวิเคราะห์การเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท หากท่านกด “ยอมรับ” หรือใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทต่อ ถือว่าท่านยินยอมให้มีการติดตั้งคุกกี้ในคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน