กิจกรรมเพื่อสังคม

กลับ

30 มีนาคม 2559

การส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

บริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนในชนบทหลายแห่ง โดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล และขาดแคลนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง อำเภอทุ่งเสลี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุโขทัย

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชนัตถ์ ปิยะอุย อำเภอเวียงแก่น (ชายแดนไทย-ลาว) จังหวัดเชียงราย